Home/Tag: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов ще бъде отбелязана 11 и 12 януари 2018 г. с тържествено честване, организирано от Националния литературен музей и Института за литература при БАН. Откриването ще се състои на 11 януари от 10.30 ч. в Големия салон на централната сграда на БАН с приветствени слова на Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей и доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН. Проф. Михаил Неделчев ще произнесе академичното слово „Яворовото преминаване през света“. След официалното откриване ще бъдат връчени наградите на Националния ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“ и ще бъде показана изложбата „Път, на който не съзирам края“, наредена във фоайето на Централната сграда на БАН. Честването на кръглата годишнина от рождението на Яворов [...]

Шеста национална среща по балканистика

Шестата национална среща по балканистика под наслов „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)” ще се проведе на 17 и 18 ноември  от 10 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45. Организатори на събитието са институтът и Българският национален комитет по балканистика. В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология, Института за исторически изследвания, Института за литература, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Нов български университет и Българското геополитическо дружество. Програмата на събитието е публикувана на страницата на института: http://balkanstudies.bg/images/VI_NBK_Meeting_program_1.pdf

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ организира форум „Българска граматика“

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организира ежегодния форум „Българска граматика“. През тази година темата е „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“, а съорганизатор е  Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Форумът ще се проведе на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10 до 17 ч. в Големия салон на  Института за български език към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17). В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, както и с отчитането на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. Във форума участват езиковеди от Института за български език, Софийския университет, Нов български университет, Норвежкия научно-технологичен университет, [...]

Go to Top