120 години Съюз на математиците в България

На 15 февруари 2018 г. от 16 часа в Големия салон на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ №1) Съюзът на математиците в България (СМБ) ще отбележи 120 години от своето създаване. Официални гости на празничната церемония ще бъдат г-н Румен Радев, Президент на Република България, проф. Павел Екснер, президент на Европейския математически съюз (ЕMS), проф. Армен Сергеев, вицепрезидент на ЕМS, академик Юлиан Ревалски, председател на БАН, представители на Министерски съвет и парламентарни групи, ректори на университети, академици, бележити математици, общественици и деятели на СМБ. […]