Управителен съвет на БАН

/Tag: Управителен съвет на БАН

Проф. Пламен Нинов е в.и.д. директор на НИМХ

Управителният съвет на БАН е предложил на Председателя на БАН да назначи за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов. Проф. Нинов е предложен от Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и ще встъпи в длъжност утре, 19.09.2018 г.

Решение на УС на БАН от извънрeдно заседание на 17.09.2018 г.

I. Във връзка с подписан на 14.09.2018 г. протокол между Министъра на образованието и науката, Председателя на БАН, Председателя на ОС на БАН, представител на Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и Председателя на ВОН-КНСБ относно искане на НИМХ-БАН за споразумение между БАН и НИМХ-БАН, и след проведено явно гласуване, Управителният съвет на БАН реши: Удължава срока на взетото от УС на БАН решение (Протокол №13/13.09.2018 г., т.1.2.) за разглеждане на кандидатури за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ-БАН до 18.09.2018 г. II. Във връзка с подписване на споразумение между БАН и ОС на учените в НИМХ-БАН, с гарант Министърът на образованието и науката, свързано с нормалното функциониране на НИМХ до извеждането му от структурата на БАН, УС на БАН реши следното: УС дава мандат на [...]

2018-09-17T14:28:31+03:00понеделник, 17 септември 2018 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |