Начало/Tag: Хоризонт 2020

Взаимодействието човек-робот изследва проект на Института по роботика-БАН

Деца, които играят с робот НАО CybSPEED обучение за децата, роботите, изкуството и човешкия мозък Първото обучение по проекта на Института по роботика – БАН „Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование“ (CybSPEED: Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education) започна на 30 март 2018 г. в Дом на учения – БАН. Проектът е в рамките на програмата „Мария Склодовска Кюри” към „Хоризонт 2020” – Изследоватателски и иновационен обмен на персонал (RISE – Research and Innovation Staff Exchange – 2017). Чрез CybSPEED ще се реализират и изследват множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в [...]

Първа среща по проект “Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии“

На 19 и 20 март 2018 г. в University of Southern Denmark (SDU), гр. Одензе, Дания се състоя „kick-off“ среща на участниците в научния екип на проект “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries -IProPBio“ (Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии). […]

Информационен ден: Бъдещи и навлизащи технологии

На 13 март 2018 г., вторник, от 9:00 до 13:00 ч., в конферентната зала на Дом на Европа (ул. "Г.С.Раковски" №124) ще се проведе информационен ден: Бъдещи и навлизащи технологии/ Future and Emerging Technologies (FET) в работната програма за 2018 – 2020 на Хоризонт 2020. FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики. Събитието е предназначено [...]

2018-03-08T09:37:06+02:00вторник, 13 март 2018 |Категории: |Етикети: |

Семинар за докторанти и млади учени от БАН

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център на БАН организират семинар за докторантите и младите учени от Академията на тема: „Дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ – възможности за участие на учени в ранния етап от кариерата“. Семинарът ще се проведе на 19 декември, вторник, от 15.30 часа в Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км). По време на семинара участниците ще получат информация по Дейностите Мария Склодовска-Кюри, ще получат съвети и съдействие при подготовка на проекти по програмата.

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018. Програма на събитието: тук Онлайн регистрация ТУК

Български и чужди учени обсъдиха постигнатото по проект Graphene 3D

30 учени от девет научни колектива участваха в международна среща на тема „Многофункционални нанокомпозити на базата на графени с устойчиви електромагнитни и топлинни свойства за 3D-печат”, която се проведе от 17-ти до 21-ви в Института по механика – БАН. Срещата се проведе в рамките на проекта Graphene 3D, финансиран от Европейската комисия по Програма Хоризонт 2020. […]

Go to Top