Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН

/Tag: Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН

Покана за участие във Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на БАН

29-31 август 2019 г. хотел „Самоков”, Боровец Форумът е предназначен за докторанти, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание, комуникацията с колеги и утвърдени учени.   Информация за участниците […]

Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН с лектор проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд "Научни изследвания" към МОН. Семинарът ще се проведе на 14 януари 2019г. (понеделник) от 14.00 часа в блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) Проф. Георги Вайсилов ще разкаже за полезните и интересни инициативи на Фонд "Научни изследвания", насочени към докторанти и млади учени. На семинара докторантите и младите учени ще се запознаят с перспективи за научното и кариерното си развитие.  

Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира семинар за докторантите и младите учени от БАН на тема: Стипендии „Фулбрайт” –  възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ през учебната 2020-21г. Лектор ще е Мария Костова, Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” http://www.fulbright.bg/bg/ Дата на провеждане на семинара: 29 октомври 2018г. (понеделник) Продължителност на семинара: 10.00 – 11.00 часа Място на провеждане на семинара: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) Повече за семинара: По време на семинара ще се запознаете с полезни възможности за научно и кариерно развитие за докторанти и учени, които предоставят ежегодно стипендии „Фулбрайт”. Ще можете да получите отговор на своите конкретни въпроси от [...]

Покана за семинар “Сподели знание за остаряването”

На вниманието на докторанти и млади учени Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема:  Сподели знание за остаряването Запознаване с резултатите от проучванията по проекта „Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа“   Поканени лектори: Научен екип от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН гл. ас. д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН Повече за семинара: През 2017 г. за първи път в България се проведе добре известното в научните среди изследване SHARE – Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). Изследването е проведено от научен екип от Института за изследване на обществата и [...]