Център за обучение – БАН

/Tag: Център за обучение - БАН

Докторантски форум на БАН събра 80 млади учени

Научни идеи обмениха 80 млади учени по време на интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Главният научен секретар на БАН и директор на Център за обучение – БАН, проф. Евдокия Пашева, откри събитието. „Целта на срещата е да презентирате научните си резултати по разбираем начин за по-широка публика, да намерите съмишленици и да установите по-тесни контакти във всички направления за евентуално бъдещо сътрудничество“- отбеляза проф. Пашева. „Надявам се да продължите да се занимавате с наука и занапред“, посочи тя. […]

Програма на Втори интердисциплинарен докторантски форум

Център за обучение – БАН има удоволствието да представи програмата за предстоящия Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнинaта на Българската академия на науките (29-31 август 201 9г., хотел „Самоков”, Боровец). Събитието предизвика засилен интерес сред докторанти както от Академията, така и от други висши учебни заведения в страната. Във форума ще вземат участие с доклад или постер 80 посветени на науката млади хора.

Семинар за докторанти и млади учени “Good practices in scholarly publishing”

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН: Семинар на тема: Good practices in scholarly publishing  Elsevier Author Seminars for young researchers  поканен лектор: Katarzyna Gaca-Zając, PhD Eng. Customer Consultant for Central and Eastern Europe ELSEVIER | Research Solutions Sales email k.gaca-zajac@elsevier.com Работен език на семинара: Английски език Дата на провеждане на семинара: 18 януари 2019г. (петък)   Продължителност на семинара: 10.00 – 13.45 часа   Място на провеждане на семинара: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)   Програма на семинара: 10:00           Opening of the seminar by Director Prof. Evdokia Pasheva, Dr. Sc. 10:15-11:45 How [...]

Центърът за обучение при БАН обявява докторантски конкурс „Най-добра публикация“ във връзка със 150тата годишнина на Българска академия на науките

Условия за кандидатстване в докторантски конкурс „Най-добра публикация“ Към датата на обявяване на конкурса кандидатите трябва да са: зачислени като редовни или задочни докторанти в звено на БАН (представя се заповед за зачисляване); да са отчислени с право на защита, но не по-рано от 01.01.2017г. (представя се решение на НС за отчисляване с право на зщита); защитили са успешно докторска дисертация през 2018г. (протокол от решение на научното жури). Предствя се само една публикация по темата на дисертацията като се посочва ИФ на списанието и ако има забелязани цитирания. Кандидатът излага в рамките на ½ страница основния научен принос отразен в публикацията. Не се допуска двама докторанти да участват с една и съща публикация. Представя се и кратко CV на кандидата. При депозиране на документите [...]

2018-11-27T09:56:24+02:00сряда, 24 октомври 2018 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Семинар за докторанти и млади учени „За жените в науката“, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема „За жените в науката“  национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО. Повече за програма „За жените в науката“: На 1 декември 2017 г., стартира осмото издание на Национална стипендиантска програма „За жените в науката“. За поредна година престижният научен конкурс търси трите най-талантливи български жени учени в сферата на естествените науки, които ще награди със стипендии от по 5000 евро. Наградите целят да отличат младите научни таланти на България и да стимулират развитието на науката у нас. В стипендиантската програма за 2017 – 2018 г. могат да участват дами учени от цяла България. Необходимо е те да бъдат на възраст до 35 години, да [...]

Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема “За жените в науката”  национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО. […]