Начало/Tag: ЮНЕСКО

Българските читалища също вече са в UNESCO

На 8 декември 2017 г., по време на 12-ата си сесия, Междуправителственият комитет вписа в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство кандидатурата „БЪЛГАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ: ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОПАЗВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“. Досието е изготвено от д-р Силва Налбантян-Хачерян с участието на колеги от Министерство на културата. Експертът, представител на България в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, който участва в дванайсетата сесия, е доц. д-р Николай Вуков от ИЕФЕМ – БАН. Вписването на „БЪЛГАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ: ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОПАЗВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство още веднъж доказва значимата роля на нашите специфично български културни средища и добрия им пример в световната практика.

Съвместната кандидатура на България, Македония, Молдова и Румъния за първомартенските традиции е успешно вписана в Световната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

На 6 декември 2017 г., по време на 12-ата си сесия Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство вписа „КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИ МАРТ“ в Представителния списък за нематериално културно наследство на човечеството. Кандидатурата е първата мултинационална с наше участие и включва България, Бивша Югославска република Македония, Република Молдова и Румъния. Експертът от България, който участва в срещите и дискусиите на международния екип и подготви текстовете и документацията от българска страна, е проф. д.ф.н. Албена Георгиева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към Българската академия на науките. Помощ в нейната работа оказаха гл.ас. д-р Милена Любенова, ръководител на Националния център за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ, и д-р Силва Налбантян-Хачерян, държавен експерт към Отдел ,,Регионални дейности“ в [...]

Go to Top