EASAC

/Tag: EASAC

Председателят на БАН участва в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC), която се проведе на 29 май. На срещата бяха обсъдени дейностите на организацията през последните шест месеца, както и някои от новите документи на EASAC – доклада „Пластмасовите опаковки в кръговата икономика“ http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/03/EASAC-Plastics-complete-Web-PDF.pdf, коментара, посветен на екологичното възстановяване на ЕС след COVID-19 http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/EASAC_Covid19Recovery_Web_26_May.pdf и др. Една от основните теми на срещата беше свързана с предприетите от академиите-членки дейности в отговор на коронавируса. Акад. Ревалски представи активната дейност на Българската академия на науките в девет точки, като подчерта, че Академията отразява на своя сайт и новините от международните организации, свързани с коронавируса. Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на [...]

2020-06-01T11:49:58+03:00петък, 29 май 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Академии предупреждават за нерегламентираното използване на традиционната китайска медицина

Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) и Федерацията на медицинските европейски академии (FEAM) категорично считат, че  европейското законодателство трябва да гарантира  опазването на здравето на гражданите. В доклада си двете организации искат ревизия от СЗО на съществуващата европейска регулаторна рамка, за да се уверят, че традиционната китайска медицина отговаря на същите стандарти за качество като конвенционалната. Европейските академии на науките и медицинските науки са на мнение, че  определянето на конкретна диагноза и терапия трябва да се базира на ясни правила и конкретни доказателства. […]

Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

Почвите имат ключова роля в регулирането на климата, хранителните диети и режими, селското стопанство и биологичното разнообразие. Но почвите вече са на по-заден план в политическата програма на ЕС, независимо от тяхното значение за обществото и природата. Има много възможности за политика за опазване бъдещето на почвите в Европа и за нейното участие в обръщането на глобалните тенденции в деградацията на почвите, твърди EASAC. В новия доклад „Възможности за устойчивост на почвите в Европа“ на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC), който представлява националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, се казва, че най-новите изследвания разкриват необходимостта политиците да се възползват от възможността за опазване на европейските почви и да гарантират тяхната устойчивост. Още през 2014 г. недостатъчната подкрепа от държавите-членки [...]

2018-11-21T19:11:29+02:00вторник, 13 ноември 2018 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

БАН е домакин на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Заседание на Бюрото и на Съвета на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) ще се проведе в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Българската академия на науките ще бъде домакин и съорганизатор на събитието, тъй като България поема председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година. Програмата на заседанието на Консултативния научен съвет на европейските академии в София предвижда дискусия по различни казуси във връзка със становището за хомеопатията, което беше публикувано наскоро, и обсъждане на текущото изпълнение на трите основни програми – енергия, околна среда и биологически науки. По време на форума ще бъдат представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и по-конкретно, на инициативите на българското правителство в областта на науката и иновациите. На 22 [...]