Данните относно микропластмасите все още не сочат широко разпространен риск, твърдят водещи европейски учени

Данните за нано- и микропластмасите остават несигурни и по своята същност са комплексни, но досега няма основание да се смята, че те представляват широко разпространен риск за хората или за околната среда. Разбира се, липсата на данни за риск в никакъв случай не означава, че трябва да приемем, че всичко е наред – казва проф. Барт Кьолманс, председател на работната група на SAPEA, работила по доклада. […]