/Годишен финансов отчет на БАН за 2016 г. – втора част