/Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС