/ДЕКЛАРАЦИЯ от Общото събрание на БАН относно проекта за “Национална стратегия за научни изследвания” (2009-2019 г.), предложена на вниманието на Министерския Съвет от МОН