/Договор за заем за предоставяне на оборотни средства