/Закон за насърчаване на научните изследания (изм. и доп. 22.10.2010)