/Закон за развитие на научния състав в Република България (изм. и доп. 28.12.2010)