/Обръщение до 41-то Народно Събрание на Р. България