/Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП