/Отговор на писмото на Изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания”, публикувано на тяхната интернет-страница