/Подпартида „Оборотни средства” – формуляр за кандидатстване и декларация