/Покана за кандидатстване на учени и персонал за академичната 2018-2019