/Правила за кандидатстване с проекти по двустранни споразумения (ЕБР)