/Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)