/Правила за провеждане на тържествена церемония по връчване на дипломите и удостоверенията издавани от БАН