/Правилник за дейността на Съвета на настоятелите на БАН