/Правилник за прилагане на закона за развитие на научния състав в Република България (в сила от 08.03.2011)