/Формуляр (форма А) за съвместни научни проекти на български език