Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

За повече от 40-годишната си история ИКИT – БАН има значителни постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през 1972 г., България става 18 -та космическа държава в света.

Активното разработване на редица направления в космическите изследвания довеждат до създаването на научна програма и апаратура за експерименти за двата спътника «Интеркосмос България – 1300» и «Метеор-Природа».

ИКИT – БАН участва в подготовката и разработването на научните програми на двата космически полета с участието на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г. – програма “Шипка”), с които нашата страна се нарежда на 6- то място в света, имаща космонавти.

Научноизследователска дейност

Основни направления на научноизследователската дейност са:

 • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
 • астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
 • медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
 • създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
 • изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

По проект на PHARE в Института е създаден “Център за трансфер на аерокосмически технологии”, който е предназначен за скъсяване на пътя от иновацията до внедряването в производството, както за наши разработки, така и за иновации от страната и чужбина. Центърът е включен в мрежата на всички подобни центрове за иновации и трансфер от Европа и света.

Изобретателска и патентна дейност

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) има многогодишни традиции и успехи в изобретателската и патентна дейност. Това до голяма степен се мотивира и провокира от обекта и методите на аерокосмическите изследвания и технологии, от необходимостта да се прилагат и нетрадиционни методологични и технически решения, и не на последно място от афинитета на нашите учени и специалисти към иновации.

В продължение на около 45 години учени от Института са създали повече от 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения, както и над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели. Наши патенти са регистрирани освен в България, също и в САЩ и Украйна. Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“.

С наши изобретения и полезни модели сме участвали в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество.

Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“.

Образователна дейност

ИКИТ притежава институционална акредитация за обучение на докторанти по следните програми:

 • Астрофизика и звездна астрономия
 • Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
 • Дистанционни изследвания на Земята и планетите
 • Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати
 • Автоматизирани системи за обработка и управление на информация

Към момента в ИКИТ се обучават 25 докторанти.

Създадени са специализирани докторантски курсове по „Основи на дистанционните изследвания” и „Природни бедствия и екологични катастрофи” и специализирани курсове теоретическа и практическа подготовка на оператори на БЛА.

Провежда се образователната инициатива “Космическо училище” за запознаване на учениците, които проявяват интерес към науките, свързани с Космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии.

Новини

Четиринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2018

понеделник, 12 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Четиринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2018

От 7 до 9 ноември 2018 г. се проведе четиринадесетата Международна конференция „SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2018”, организираната от Института за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), Българското астронавтично дружество [...]

Отличие за изобретатели от Института за космически изследвания и технологии – БАН

петък, 7 септември 2018 |Коментарите са изключени за Отличие за изобретатели от Института за космически изследвания и технологии – БАН

Международният иновационен форум INVENT ARENА 2018, организиран от Международната асоциация на изобретателите (IFIA), в която членуват изобретателски съюзи от над 50 държави, тази година се проведе в град Тринец (Чехия). Участваха около 80 изобретатели и [...]

Скафандърът и костюмът на втория български космонавт са част от изложба в БАН

понеделник, 18 юни 2018 |Коментарите са изключени за Скафандърът и костюмът на втория български космонавт са част от изложба в БАН

Изложба, посветена на 30-годишнината от полета на втория български космонавт ген. Александър Александров, беше открита в Българската академия на науките. Оригиналните апарати и системи, разработени специално за програма „Шипка“, с които са провеждани научни експерименти [...]

Десета конференция „Слънчеви въздействия върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“

сряда, 13 юни 2018 |Коментарите са изключени за Десета конференция „Слънчеви въздействия върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“

Десета конференция „Слънчеви въздействия  върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ се проведе от 4 до 8 юни 2018 г. в Приморско. В работата на форума, организиран от секция „Космически климат“ на Института по космически изследвания и [...]

Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

сряда, 21 март 2018 |Коментарите са изключени за Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

Образователен семинар “Чиста вода за устойчив свят”, посветен на Световния ден на водата, ще се проведе на 22 март 2018 г. от 14 часа в Големия салон на БАН. Събитието се организира от Института за [...]

Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

вторник, 20 март 2018 |Коментарите са изключени за Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

Изкуственият спътник Trace Gas Orbiter (TGO) по съвместния проект на Европейската и Руска космически агенции „ЕкзоМарс“ пристигна до Марс през октомври 2016 г. По пътя до там нашият апарат „Люлин-МО“ (част от руския неутронен детектор [...]

Контакти

Проекти

Издания

Изобретения и патенти

 • Над 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения
 • Над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели
 • Наши патенти са регистрирани  в България, САЩ и Украйна
 • Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“
 • Участие в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество
 • Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“