Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 7 юни 2021 |Коментарите са изключени за Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Награда на фондация „Академик Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог

сряда, 19 май 2021 |Коментарите са изключени за Награда на фондация „Академик Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

четвъртък, 29 април 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

четвъртък, 15 април 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН на Милена Главчева

сряда, 24 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН на Милена Главчева

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

сряда, 17 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”biomed” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания