Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите е създаден с решение на общото събрание на БАН на 3 декември 2018 г. с мисия да провежда в БАН фундаментални и приложни интердисциплинарни научни изследвания в областта на:

  • климатичните промени,
  • климата (включително градски, крайбрежен, планински и агроклимат),
  • физикохимините процеси в атмосферата,
  • водните ресурси – опазване, използване и развитие на свързаните с тях системи и услуги за посрещане на предизвикателствата пред съвременните политики и укрепване капацитета на държавните институции.

Наред с постигането на нови научни знания, цел на изследванията е задоволяване нуждите на обществото и икономиката от знания и научно обосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

ИИКАВ-БАН е наследник на някои традиционни в БАН научни изследвания по физика на атмосферата, климатология, климатични промени, изучаване и управление на водните ресурси. Основатели и представители на съответни школи в БАН в тези области са акад. Стойчо Панчев, чл.-кор. Димитър Йорданов, чл.-кор. Васил Андреев и акад. Димо Велев. Учените от ИИКАВ-БАН са призвани да допринесат за съхранването на опита предаден им от учителите, да развиват създадените школи и да разширяват достиженията в тези области.

ИИКАВ-БАН е изграден от 3 научни секции „Климат“, „Атмосфера“ и „Води“.

Съставът на ИИКАВ-БАН понастоящем работи в София, Пловдив и Бургас.

Предстоящи събития – Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и качество на водите” 14-15 октомври 2019.

Новини

Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

неделя, 21 март 2021 |Коментарите са изключени за Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

„Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания - както теоретични [...]

Чл.-кор. Екатерина Бъчварова е директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите

четвъртък, 28 февруари 2019 |Коментарите са изключени за Чл.-кор. Екатерина Бъчварова е директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите

Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова е избрана на 28 февруари 2019 г. от Управителния съвет на БАН за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките. Институтът е създаден [...]

БАН създава Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

понеделник, 3 декември 2018 |Коментарите са изключени за БАН създава Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Общото събрание на Българската академия на науките реши на заседанието си на 3 декември 2018 г. в структурата на БАН да бъде създаден Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите. Институтът е правоприемник на [...]

Контакти