Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

Институтът по балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ e основен научен център в национален мащаб и координатор в областта на балканистичните изследвания в Югоизточна Европа

Научна дейност:

Иновативност и конкурентоспособност характеризират научните проекти и широко изградените научни мрежи в национален и международен мащаб. Провежданите от института интердисциплинарни изследвания върху историята и съвременното развитие на Югоизточна Европа и техният сравнителен характер имат приоритетно значение както за българското общество и държава, така и за Европа, с оглед на ускорените интеграционни процеси в ЕС, касаещи страните от региона. Трайният научен интерес на изследователите засяга проблеми, свързани с тракологията, византинистиката, ориенталистиката, както и с балканската културология и европеистиката, представляващи съществен ракурс от работата на балканистите, в изграждането и утвърждаването на представите за разширена Европа.

Чрез своята изследователска и образователна дейност ИБЦТ цели да допринесе за ново осмисляне на историческите факти, да насърчи прилагането на по-широк съпоставителен подход и актуална методология в изучаването на историята на региона, съобразени с етническата и културна пъстрота на Югоизточна Европа.

ИБЦТ е активен участник в разширяването на мрежата на интегрираното европейско изследователско пространство. През последните пет десетилетия Институтът по балканистика работи, по линия на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (AIESEE), в тясно сътрудничество с институтите за балканистични изследвания в Букурещ, Белград, Солун, Атина, Москва и др. Негови партньори са Харвардският университет (САЩ), Университетът „Рома-тре“ (Италия), китайският Център за изследване на цивилизациите в Пекин (Китай) и др.

През 2015 г. ИБЦТ беше главен организатор на XI-ия международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания под егидата на ЮНЕСКО на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти“. Високият научен форум събра в София световния академичен елит в областта на балканистичните изследвания, над 250 участници и гости от 26 държави.

Центърът по тракология  става част от института след 2010 г. Той е седалище на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, създаден през 1988 г. Силното участие на учените в двата международни конгреса по тракология през последните години – в Турция и Румъния, доведе до номинирането на България като домакин на следващия XIII конгрес по тракология през 2017 г.

Изминатият повече от половинвековен път, (53 г. на Института по балканистика и 45 г. на Института по тракология), доказва не само широкия хронологически диапазон на овладяната богата проблематика в областта на тракологията, византинистиката, османистиката, новата и най-новата история на страните от Югоизточна Европа, балканската културология. През тези десетилетия сътрудниците му съумяват да капитализират времето, надграждайки постиженията на своите предшественици.

Образователна дейност:

Докторски програми:

2.2. История и археология:

 • Стара история и тракология;
 • Средновековна обща история;
 • Нова и най-нова обща история;
 • Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание).

2.1.Филология.

 • Балкански литератури и култури.

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 • Теория и история на културата.

Онлайн услуги:

Новини

Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

сряда, 24 март 2021 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

Mеждународна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“ ще се проведе на 30 и 31 март 2021 г. Организатор на този форум е [...]

Сборник „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

сряда, 2 декември 2020 |Коментарите са изключени за Сборник „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

По случай празника на Монтана (2 декември) излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Негов съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Книгата е поредното издание на [...]

Лекция на ИБЦТ–БАН за мултикултурните градове в Австро-Унгария (1880–1914 г.)

четвъртък, 22 октомври 2020 |Коментарите са изключени за Лекция на ИБЦТ–БАН за мултикултурните градове в Австро-Унгария (1880–1914 г.)

Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880–1914 се проведе на 20 октомври 2020 г. в Унгарския културен институт в София. Организатор на научната изява беше [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Черна гора

петък, 18 септември 2020 |Коментарите са изключени за ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Черна гора

По случай 17 септември – Деня на София, в центъра на гр. Подгорица Н. Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Каварна

сряда, 2 септември 2020 |Коментарите са изключени за ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Каварна

Изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” на Института за балканистика с Център по тракология на БАН се откри на 1 септември 2020 г. в Каварна. На събитието присъстваха кмета на града [...]

Изложби на Института за балканистика с Център по тракология в София и Пловдив

понеделник, 15 юни 2020 |Коментарите са изключени за Изложби на Института за балканистика с Център по тракология в София и Пловдив

Изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ бе открита на 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения

 • БНК на ICOMOS-UNESCO

 • Международна асоциация за югоизточноевропейски проучвания (AIESEE)

 • Международна асоциация за византийски проучвания (АIEB)

 • Международна федерация на Институтите за средновековни изследвания (FIDEM)

 • Международен съвет за индоевропейски и траколожки изследвания

 • Международния борд на Гръцкия институт за запазване на морските традиции – Атина

 • Американския изследователски център в София, CIEPO (Commité international des études ottomanes et pré-ottomanes)

 • International Association for Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH)

 • Комисия за Старославянски речник при Международния комитет на славистите

 • Фондация „Felix Kanitz“, Виена