Институт за изследване на изкуствата

Основан през 1947 г., Институтът за изобразителни изкуства е ръководен от акад. Иван Лазаров. През 1988 г. се обединява с Института за музика с наименование Институт за изкуствознание. В обсега на дейността му влиза изследователска работа в областта на теорията и историята на изобразителните изкуства, музикалния фолклор, музикознанието, театъра, киното и телевизията. Днешният Институт е единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура.

Мисия на Института е да изследва проблемите на изкуствата, архитектурата и културата в регионален, европейски и световен контекст; да проучва и осмисля културното наследство и националната идентичност.

Най-ярки научни постижения за 2015 и 2016 г.:

Куюмджиев, А. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:ISBN 978-954-8594-39, 720 с.; Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова-Нушева, М., Жунич, Е. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. IV. Гея-Либрис – Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:978-954-300-149-1, 768 с.; Йорданов, Н. Театърът в България 1989 – 2015. ИИИзк / Фондация Homo Ludens, С., 2016. ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2.

Най-добри научноприложни постижения за 2015 и 2016 г.:

Платформа за изкуства, електронно издание за авторска оперативна критика от учени и специалисти в областта на изкуствознанието и културологията; художествени събития, проведени от Института за изследване на изкуствата през 2016 г. в рамките на инициативата Art Hour.

Институтът има изградени контакти с Института за история на изкуството Джордже Опреску към Румънската академия на науките, с Центъра за изследване на изкуствата на Института за културно и историческо наследство към Академия на науките на Молдова и Института по етнология към Национална академия на науките, Украйна, с Института за театрални и филмови изследвания към Словашката академия на науките и др. Институтът и Университетът на Белград, департамент История и изкуство, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество. Това споразумение създава много добри възможности за взаимни посещения на студенти и докторанти, провеждане на научни изследвания от български и сръбски учени, участие в конференции и съвместни научни издания, библиотечен обмен,  научноизследователски проекти.

Институтът притежава единствения на Балканите японски лазерен грамофон ELP Laser Turntаble LT-2XRC, с помощта на който безконтактно се сваля звукова информация от стари, повредени или счупени грамофонни плочи, който може да се дигитализира и мастерира; фотоархив от 100 000 кадъра, текстов архив от над 250 000 страници, аудиоархив над 3400 ленти и 1800 плочи и видеоархив от 800 филма и над 200 видеокасети, съдържащи уникални данни; библиотечен фонд наброяващ 50 000 тома, между които и редки издания от края на ХІХ век.

Научният съвет на Института за изследване на изкуствата на заседанието си, проведено на 28.10.2016 г. (протокол 9, т. 19), учреди Годишната награда Съживено наследство / Animated Heritage за принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световното културно наследство в съвременно произведение или произведения на изкуството.

Новини

Публична защита на дисертационния труд в Института за изследване на изкуствата

четвъртък, 13 май 2021 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационния труд в Института за изследване на изкуствата

На 26 май 2021 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 55-РД/26.01.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4/22.10.2021 г.), [...]

Награда ИКАР за доц. д-р Румяна Николова от Института за изследване на изкуствата

сряда, 12 май 2021 |Коментарите са изключени за Награда ИКАР за доц. д-р Румяна Николова от Института за изследване на изкуствата

Книгата на доц. Румяна Николова „Модел на функциониране на българския театър в периода 1944-1989 година“,  ИК „П. Венедиков“, 2020 е отличена с ИКАР за 2021 г. за критически текст от Гилдията на театроведите, критиците и [...]

Заседание на научно жури

петък, 26 февруари 2021 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури

На 12 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 620-РД/13.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 18/30.10.2020 г.), [...]

Анри Кулев с награда „Съживено наследство“ на Института за изследване на изкуствата

петък, 9 октомври 2020 |Коментарите са изключени за Анри Кулев с награда „Съживено наследство“ на Института за изследване на изкуствата

Анри Кулев е тазгодишният носител на наградата „Съживено наследство / Animated Heritage“ на Института за изследване на изкуствата на БАН за филма му „Имало една война“. Отличието се дава от Научния съвет на ИИИзк – [...]

Богатството на балканските църковни стенописи от поствизантийския период, събрано в двуезична монография

сряда, 7 октомври 2020 |Коментарите са изключени за Богатството на балканските църковни стенописи от поствизантийския период, събрано в двуезична монография

В новото си издание „Пътища на балканските зографи \ Roads of Balkan Icon-Painters“ Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще покаже богатството на балканските църковни стенописи от поствизантийския период. Представянето ще се състои на [...]

Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

сряда, 9 септември 2020 |Коментарите са изключени за Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

Проф. Иванка Гергова от Института за изследване на изкуствата на БАН беше удостоена със званието „Почетен гражданин на град Берковица и общината“. Церемонията се състоя на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица, денят, в [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения