Единен център за иновации на БАН

Единният център за иновации е координационно звено на Българската академия на науките за провеждане на нейната политика в сферите:

  • иновации,
  • патентна дейност и
  • проектна компетентност.

Центърът предоставя информация за кандидатстване по европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.

Постижения

През 2007 г. е създадена класификация на иновационните изследвания и – вследствие на нея – методика за ежегоден отчет и оценка на иновациите в звената на БАН. Като резултати се съпоставят „брой иновации“ с полученото финансиране (бюджетно и от проекти) и със заетия изследователски персонал. Оттам – оценка на относителната ефективност в академичните звена.

За периода 2012-2015 г. Единният център за иновации е дал 452 консултации на изследователи и външни бизнес партньори; в Световната мрежа Enterprise Europe Network са качени 144 приложни разработки като към 104 от тях е проявен интерес; подготвени са 123 технологични оферти и в резултат са сключени 64 споразумения за партньорство; подготвени са 49 проекта; проведени са 38 семинара с 1263 участници; заявени са 180 патента и полезни модели и са регистрирани 45 бр.

През 2011 г. е създаден офис за технологичен трансфер „Проино“, насочен към реализация на градска екология и енергоспестяващи технологии. Целите му са:

  • трансфер на иновативни научно-приложни продукти;
  • консултации и информационни услуги;
  • изграждане на виртуален офис/библиотека;
  • провеждане на семинари за административен и експертен капацитет;
  • помощ при участие в национални и европейски програми с акцент върху „Хоризонт 2020“.

До края на 2016 г. целите са постигнати, а офисът продължава дейността си и до началото на 2018 г.

Към ЕЦИ има две конферентни зали (65 и 30 места) на разположение на звената на БАН.

Новини

200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

вторник, 13 април 2021 |Коментарите са изключени за 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

  Българската академия на науките отбелязва 200 години от рождението на великия революционер Георги Стойков Раковски с постерна изложба, която е подредена в централното фоайе на БАН. Експозицията проследява разностранните изяви на големия революционер, дипломат, [...]

Първия „Рибен буквар“ показва Централната библиотека на БАН

вторник, 16 март 2021 |Коментарите са изключени за Първия „Рибен буквар“ показва Централната библиотека на БАН

На 21 март се навършват 150 години от смъртта на д-р Петър Берон Три от възрожденските издания на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон се съхраняват в Централната библиотека на БАН (ЦБ-БАН). Ценните книги могат [...]

Учени и основатели на БАН показва изложба в градина „Кристал“

понеделник, 14 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Учени и основатели на БАН показва изложба в градина „Кристал“

Знакови личности, свързани с историята на Българската академия на науките, представя изложба с 26 пана на Централната библиотека на БАН (ЦБ – БАН) в галерия на открито „Кристал“. Експозицията „Основатели и учени на Българската академия [...]

Актуални проекти представи Институтът за исторически изследвания

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Актуални проекти представи Институтът за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания на БАН представи дейността си с акцент върху актуалните проекти, постиженията и перспективите пред учените. Събитието се проведе на 12 юни в зала „Проф. Марин Дринов” в рамките на кампанията „БАН [...]

Kампания “БАН представя своите институти”: Институт по електроника

вторник, 19 юни 2018 |Коментарите са изключени за Kампания “БАН представя своите институти”: Институт по електроника

Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се [...]

Учени от България и Македония честват Деня на св. св. Кирил и Методий

четвъртък, 10 май 2018 |Коментарите са изключени за Учени от България и Македония честват Деня на св. св. Кирил и Методий

Кирило-Методиевският научен център на Българската академия на науките (КМНЦ – БАН) се включи с богата програма в кампанията „БАН представя своите институти“. В Големия салон на Академията се проведе тържество под наслов „Корени на българската [...]

Контакти