Научноизследователско направление

Човек и общество

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Публична защита на Ива Митева Йорданова-Рупчева в Института за държавата и правото

понеделник, 17 май 2021 |Коментарите са изключени за Публична защита на Ива Митева Йорданова-Рупчева в Института за държавата и правото

Публична защита на Светла Качарова в Института за държавата и правото при БАН

вторник, 9 март 2021 |Коментарите са изключени за Публична защита на Светла Качарова в Института за държавата и правото при БАН

Международна онлайн конференция “Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество”

вторник, 17 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Международна онлайн конференция “Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество”

Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

вторник, 10 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”humanities” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания