Институт по философия и социология

Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.

Научна дейност:

Институтът по философия и социология при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с академичните, националните и европейските  критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения.

Това е уникална институция, чиито приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актулни области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.

Дейността на ИФС включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България и с развитието на науката като социален феномен. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

 • 9.4.1. Философия на техниката (Philosophy of technology)
 • 9.4.2. Човешкото тяло като проблем в хуманитаристиката (The human body in humanities)
 • 9.4.3. Силогистика / теория на силогизмите (Syllogistics / Theory of syllogisms)
 • 9.4.4. Алгоритмична и неалгоритмична сложност
 • 9.4.5. Урбаносоциология
 • 9.4.6. Изследователска работа с учрежденски и лични архивни фондове и документи (Investigation in private and public archives)
 • 9.4.8. Науката и техниката в съвременното общество
 • 9.4.9. Антропологията: поява, развитие и съвременни направления (Anthropology: nascence, development and contemporary trends)
 • 9.4.10. Култура и цивилизация (Culture and civilisation)
 • 9.4.11. Играта като феномен на културата (The game as a cultural phenomenon)
 • 9.4.12. Теория на научното познание
 • 9.4.13. Изследвания на миграцията (Migration studies)
 • 9.4.14. Религиозната карта на секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил (Religious map of the secular europe today: social-anthropological profile today)
 • 9.4.15. Социалната макротрансформация в България – проблеми и рискове (Social macrotransformation in Bulgaria – problems and risks)
 • 9.4.16. Общество и околна среда (Society and environment)
 • 9.4.17. Философия на изкуствения интелект (Philosophy of artificial intellingence)
 • 9.4.18. Приложна процесуална онтология (Applied process ontology)
 • 9.4.19. Социални проблеми на девиантното поведение (Social problems of deviant behavior)
 • 9.4.20. Социалните емпирични изследвания (Social survey research)

Други образователни инициативи:

 • Интензифициране на изследователските взаимодействия между институтите на БАН и висшите училища по схемите за регионално академично сътрудничество;
 • Разработване и провеждане на лекционни програми и курсове за висшите училища у нас – главно за магистри и докторанти;
 • Повишаване на влиянието и значимостта на българската наука в международен план;
 • Въвеждане в оборот на нови знания и идеи в полза на обществото и научните изследвания;

Новини

Регионалното развитие и факторите за успех обсъжда научна конференция

петък, 25 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Регионалното развитие и факторите за успех обсъжда научна конференция

Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите е темата на конференцията, която се проведе днес в гранд-хотел “София”. Институтът за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) на БАН в [...]

Специализиран научноизследователски и приложен център в БАН ще анализира панелни количествени данни от SHARE

сряда, 24 юли 2019 |Коментарите са изключени за Специализиран научноизследователски и приложен център в БАН ще анализира панелни количествени данни от SHARE

Специализираният научноизследователски и приложен център SHARE ERIC България ще работи с панелни данни от SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europе. Той се откри на 23 юли 2019 г. в Института за изследване [...]

Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

вторник, 23 април 2019 |Коментарите са изключени за Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

81% от българите са изцяло фиксирани към постигането на материални цели и това се превръща в основен приоритет за тях. От друга страна, 56,9% от българите за нищо на света не биха погазили закон, дори [...]

Български учен участва в експертната група на високо равнище за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС

сряда, 10 април 2019 |Коментарите са изключени за Български учен участва в експертната група на високо равнище за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС

Доц. д-р Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието на БАН участва в експертната група на високо равнище за въздействието на цифровата трансформация върху трудовите пазари в ЕС, създадена от Европейската комисия. [...]

Конференция по повод посещението на папа Франциск в България

сряда, 3 април 2019 |Коментарите са изключени за Конференция по повод посещението на папа Франциск в България

Лого на апостолическото пътуване на Негово Светейшество Папа Франциск За предстоящото посещение на папа Франциск в България говориха учени и общественици на конференция, която се проведе в Българската академия на науките. Папа Франциск, [...]

Институтът за изследване на обществата и знанието със сертификат за най-активен институт на БАН по „Хоризонт 2020“

сряда, 27 март 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието със сертификат за най-активен институт на БАН по „Хоризонт 2020“

Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН е отличен със специален сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Церемонията се проведе на 25 март в Министерството на [...]

Контакти

Проекти

Издания