Образование2021-05-26T16:28:58+00:00

Образование

В Българската академия на науките работят високо квалифицирани и международно признати специалисти със задълбочени познания в съвременните области на науката. Затова е естествено учените от БАН да се стараят да предават своите знания, опит и умения на млади хора, желаещи да се занимават с наука. В тази връзка БАН полага специални грижи за образованието на докторанти, студенти и ученици.

Научните звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Съвместно с висши училища от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Докторски програми

Институтите и академичните специализирани звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

0
докторски програми, предлагани от научните звена в Академията
0
Усреднена оценка на акредитираните от НАОА докторски програми в Академията

Намерете желаната програма при нас:

Докторска програмаОценка от НАОААкредитирана доПрофесионално направлениеЗвено на БАН
Автоматизация на производството (по отрасли)9.22022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.52022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.422022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут за космически изследвания и технологии
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.442022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Административно право и административен процес8.782019-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Алгебра и теория на числата9.642021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Аналитична химия9.232020-02-244.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Антропология9.02022-03-164.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Археология8.622019-10-152.2 История и археологияНационален археологически институт с музей
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли(няма данни)2016-10-28(няма данни)Институт за изследване на изкуствата
Астрономия и небесна механика9.792020-04-144.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Астрофизика и звездна астрономия9.72020-04-144.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Астрофизика и земна астрономия9.062020-04-144.1 Физически наукиИнститут за космически изследвания и технологии
Балкански литератури и култури9.452020-12-172.1 ФилологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Биоавтоматика(няма данни)2016-06-25(няма данни)Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Биомеханика9.622022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества9.682020-04-074.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества9.762020-04-074.2 Химически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Биофизика9.582022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Биофизика9.72022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Биохимия9.412022-02-284.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
Биохимия8.912021-02-284.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Биохимия(няма данни)2015-05-28(няма данни)Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Ботаника9.632022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска литература9.372020-12-172.1 ФилологияИнститут за литература
Българска литература9.382020-12-172.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Български език9.552020-12-172.1 ФилологияИнститут за български език "Проф. Любомир Андрейчин"
Български език9.482020-12-172.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Вирусология9.582022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Вирусология9.642022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Вирусология(няма данни)2015-05-28(няма данни)Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Генетика9.322021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Генетика9.22021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
География на населението и селищата(няма данни)2018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Геология на океаните и моретата(няма данни)2018-09-034.4 Науки за земятаИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Геометрия и топология9.62021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Геоморфология и палеография(няма данни)2018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Геотектоника9.612020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Геотектоника9.612020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Геохимия9.732020-04-074.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Горски култури, селекция и семепроизводство8.482018-12-186.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Гражданско и семейно право9.052020-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати8.922018-05-165.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут за космически изследвания и технологии
Дистанционни изследвания на Земята и планетите9.722020-05-124.4 Науки за земятаИнститут за космически изследвания и технологии
Диференциални уравнения9.612021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание9.222020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за исторически изследвания
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл.историография и изворознание9.262020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за балканистика с Център по тракология
Екология и опазване на екосистемите9.582022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Екология и опазване на екосистемите9.432022-04-044.3 Биологически наукиИнститут за гората
Екология и опазване на екосистемите9.362021-07-274.3 Биологически наукиИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.492020-06-024.1 Физически наукиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.472020-06-024.1 Физични наукиЦентрална лаборатория по приложна физика - Пловдив
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.592020-06-024.1 Физически наукиИнститут оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Електрохимия9.582020-06-234.2 Химически наукиИнститут по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Електрохимия (вкл. химични източници на ток)9.72020-06-234.2 Химически наукиИнститут по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника9.382022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Ентомология9.732021-11-164.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Ентомология9.672021-11-164.3 Биологически наукиНационален природонаучен музей
Естетика8.532019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Етика8.452019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Етнография9.672020-10-013.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)9.312019-05-165.13 Общо инженерствоИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Земен магнетизъм и гравиметрия9.582020-05-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Зоология9.832021-11-164.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология9.692021-11-164.3 Биологически наукиНационален природонаучен музей
Изкуствознание и изобразителни изкуства9.082020-09-178.1 Теория на изкустватаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Изкуствознание и изобразителни изкуства9.072020-09-178.1 Теория на изкустватаИнститут за изследване на изкуствата
Изследване на операциите9.72021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Изчислителна математика9.642021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Изчислителна математика9.82021-07-064.5 МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Икономика и управление9.42020-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Икономическа и социална география(няма данни)2018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Имунология9.362022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Имунология9.522022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Имунология9.692022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Инженерна геология9.612020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Информатика9.482021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Информатика9.672021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по математика и информатика
Информатика9.62021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологии
История на България9.262020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за исторически изследвания
История на България9.082020-10-152.2 История и археологияИнститут за изследване на населението и човека
История на философията8.882019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Картография и географски информационни системи9.222020-05-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Кинознание, киноизкуство и телевизия9.272020-09-178.4 Театрално и филмово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Климатология(няма данни)2018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Компютърни системи, комплекси и мрежи9.182022-05-135.3 Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Комуникационни мрежи и системи9.222022-05-135.3 Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Конституционно право на РБ8.982019-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Консултативна психология9.032022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси9.552020-05-124.1 Физически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Лесовъдство /вкл. Дендрология/8.372018-12-186.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите8.232018-12-186.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Лесоустройство и таксация8.172018-12-186.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия9.12020-12-172.1 ФилологияИнститут за литература
Литология9.582020-04-074.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Логика8.852019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Маркетинг8.082020-04-293.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Математическа логика9.52021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математически анализ9.82021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математическо моделиране и приложение на математиката9.72021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математическо моделиране и приложение на математиката9.62021-07-064.5 МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Математическо моделиране и приложение на математиката9.82021-07-064.5 МатематикаИнститут по механика
Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката9.532020-04-074.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Материалознание и технология на машиностроителните материали9.642019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Международно право и международни отношения9.162020-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Международно частно право9.392023-01-123.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Металознание и термична обработка на металите9.362019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура9.042022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии9.122020-02-181.3 Педагогика на обучението по...Институт по математика и информатика
Механика на деформируемото тяло9.52022-02-154.5 МатематикаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Механика на деформируемото тяло9.632022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Механика на флуидите8.672021-02-154.5 МатематикаИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Механика на флуидите9.452022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Микология9.482022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Микробиология9.862022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Микроелектроника(няма данни)2016-01-15(няма данни)Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Минералогия и кристалография9.462020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Минералогия и кристалография9.792020-04-144.4 Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"
Молекулярна биология9.62022-02-284.3 Биологически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Молекулярна генетика9.782021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Морфология9.582022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Музеология9.632020-10-013.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Музикознание, музикално и танцово изкуство9.432020-09-178.3 Музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Музикознание, музикално и танцово изкуство9.472020-09-178.3 Музикално и танцово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Наказателен процес9.392020-03-133.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Народно стопанство9.52020-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Наукознание9.122022-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знанието
Неорганична химия9.742020-02-244.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Неутронна физика и физика на ядрените реактори9.582020-04-074.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Нефтохимия и нефтохимичен синтез9.622020-04-074.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Нова и най-нова обща история9.222020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за исторически изследвания
Нова и най-нова обща история9.322020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за балканистика с Център по тракология
Обща, висша и приложна геодезия9.422022-05-205.7 Архитектура, строителство и геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Обща психология9.072022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Общо и сравнително езикознание9.22020-12-172.1 ФилологияИнститут за български език "Проф. Любомир Андрейчин"
Океанология(няма данни)2018-09-034.4 Науки за земятаИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Онтология8.952019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Опазване,реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата(няма данни)2016-10-28(няма данни)Институт за изследване на изкуствата
Органична химия9.742020-04-074.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Палеонтология и стратиграфия9.92020-04-074.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека8.522020-05-146.4 Ветеринарна медицинаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Паразитология и хелминтология9.672022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Паразитология и хелминтология9.382022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Патология на животните8.852020-05-146.4 Ветеринарна медицинаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Педагогическа и възрастова психология9.132022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Петрология9.682020-04-074.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Полимери и полимерни материали9.682020-04-284.2 Химически наукиИнститут по полимери
Политическа икономия8.062019-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Почвознание8.092021-04-206.1 РастениевъдствоИнститут за гората
Правна социология. Правна информатика9.342023-01-123.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката(няма данни)2016-06-255.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката(няма данни)2016-06-255.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката(няма данни)2016-06-255.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Приложна механика9.582022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология9.672020-06-234.2 Химически наукиИнститут по инженерна химия
Психология на труда и инженерна психология9.172022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Психофизиология9.032022-03-103.2 ПсихологияИнститут по невробиология
Радиофизика и физическа електроника9.42020-05-124.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Радиохимия9.342020-04-284.2 Химически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването9.542022-12-216.3 ЖивотновъдствоИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Регионална геология9.632020-04-074.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Речно и морско строителство9.362022-05-205.7 Архитектура, строителство и геодезияИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Роботи и манипулатори9.482022-07-015.1 Машинно инженерствоИнститут по системно инженерство и роботика
Роботи и манипулатори9.32022-07-015.1 Машинно инженерствоИнститут по механика
Руска литература9.222020-12-172.1 ФилологияИнститут за литература
Световно стопанство и международни икономически отношения9.582020-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята9.572020-05-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Системи и устройства за опазване на околната среда(няма данни)2016-01-15(няма данни)Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Системи с изкуствен интелект(няма данни)2016-01-15(няма данни)Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Социална психология9.172022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Социология8.52021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на населението и човека
Социология8.622021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знанието
Средновековна обща история8.22019-10-152.2 История и археолоогияИнститут за исторически изследвания
Средновековна обща история8.42019-10-152.2 История и археолоогияИнститут за балканистика с Център по тракология
Стара история8.452019-10-152.2 История и археологияНационален археологически институт с музей
Стара история и тракология9.132020-10-152.2 История и археолоогияИнститут за балканистика с Център по тракология
Статистика и демография8.782019-07-213.8 ИкономикаИнститут за изследване на населението и човека
Статистика и демография8.82019-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Стопанско /търговско/ право9.022020-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Строителни конструкции(няма данни)2016-01-22(няма данни)Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Строителни материали, изделия и технология за производството8.962021-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по механика
Съвременни философски учения8.652019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Театрознание и театрално изкуство9.272020-09-178.4 Театрално и филмово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Теоретична и математическа физика9.732020-04-074.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Теоретична механика9.532022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Теоретична химия9.682020-04-074.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Теоретична химия9.622020-04-074.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Теория и история на архитектурата(няма данни)2016-10-28(няма данни)Институт за изследване на изкуствата
Теория и история на културата8.552021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за балканистика с Център по тракология
Теория и история на културата9.222020-09-178.1 Теория на изкустватаИнститут за изследване на изкуствата
Теория и история на литературата9.222020-12-172.1 ФилологияИнститут за литература
Теория и история на литературата9.252020-12-172.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Теория на автоматичното управление(няма данни)2016-01-15(няма данни)Институт по системно инженерство и роботика
Теория на вероятностите и математическа статистика9.672021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Теория на кораба9.422019-05-305.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Теория на познанието8.832019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство(няма данни)2016-10-28(няма данни)Институт за изследване на изкуствата
Технологии, машини и системи за леярното производство9.22022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране9.262022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологиия на композитните материали9.412019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологиия на композитните материали9.412019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по механика
Технология на биологично активните вещества9.482022-05-275.11 БиотехнологииИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи9.32020-04-284.2 Химически наукиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Технология на природните и синтетичните горива9.662020-04-284.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Фармакология9.432021-01-287.1 МедицинаИнститут по невробиология
Физика на атомите и молекулите9.652020-04-074.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците9.182020-04-074.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Физика на вълновите процеси9.652020-05-124.1 Физически наукиИнститут оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физика на вълновите процеси9.472020-05-124.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физика на кондензираната материя9.72020-06-024.1 Физически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство9.362020-04-144.1 Физически наукиИнститут за космически изследвания и технологии
Физика на океана атмосферата и околоземното пространство9.582020-05-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Физика на плазмата и газовия разряд9.472020-06-024.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физикохимия9.622020-06-234.2 Химически наукиИнститут по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Физикохимия9.622020-06-234.2 Химически наукиИнститут по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Физикохимия9.472020-06-234.2 Химически наукиИнститут оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физиология на животните и човека9.342022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Физиология на животните и човека9.432022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Физиология на животните и човека9.512022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по невробиология
Физиология на растенията9.512022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
Физическа география и ландшафтознание9.572018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Философия на историята8.672019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Философия на културата, политиката, правото и икономиката8.62019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Философия на науката8.822019-06-022.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка9.282020-07-213.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Фолклористика9.622020-10-013.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Хелиофизика9.322020-05-124.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Хидробиология9.682022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Хидробиология9.522021-07-274.3 Биологически наукиИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Хидрогеология9.742020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Хидрология на сушата и водните ресурси(няма данни)2018-05-084.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Химична кинетика и катализ9.562020-02-244.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Химична кинетика и катализ9.632020-02-244.2 Химически наукиИнститут по катализ
Химия на твърдото тяло9.572020-02-244.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Химия на твърдото тяло9.542020-02-244.2 Химически наукиИнститут по катализ
Ядрена физика9.352020-04-074.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Ядрени реактори(няма данни)2016-06-255.4 ЕнергетикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Образователни инициативи

Ученическият институт на БАН дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения; както и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Ученически институт на БАН

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира на 1 януари 2014 г. и ще продължи до 2020 г. Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

Еразъм+
Go to Top