30 учени от девет научни колектива участваха в международна среща на тема „Многофункционални нанокомпозити на базата на графени с устойчиви електромагнитни и топлинни свойства за 3D-печат”, която се проведе от 17-ти до 21-ви в Института по механика – БАН. Срещата се проведе в рамките на проекта Graphene 3D, финансиран от Европейската комисия по Програма Хоризонт 2020.

Проектът стартира през януари 2017 г. и е с продължителност 48 месеца. Партньори са научни организации от 7 държави, а координатор е Институтът по механика на БАН. Доклад за извършеното през първите шест месеца на проекта представи проф. дтн Румяна Коцилкова, която е ръководител на проекта Graphene 3D.

По време на международната среща свои разработки по темата представиха български учени и чуждестранни гости от Италия, Белгия, Беларус, Грузия и Китай. Проф. Филип Ламбин от Университета в Намур, Белгия, изнесе доклад, свързан с моделиране на електромагнитните свойства на клетъчни структури с отворени и със закрити пори, изградени от въглеродни наноматериали.

Учените от Института по механика демонстрираха постиженията си, свързани с получаване на нови полимерни нанокомпозити с графен и изследване на механичните им свойства чрез наноиндентация. По време на срещата беше показан първият филамент за 3D принтери, получен от новите графен-полимерни материали в новостартиралата по проекта фирма НаноТехЛаб ООД. Представители на университета в Минск, Беларус, представиха експериментални резултати за електромагнитна абсорбция в микровълновата и терахерц зони на графен-полимерните нанокомпозити. Проф. Патриция Ламберти от Университет Салерно, Италия, докладва за нов подход за устойчив дизайн на нанокомпозитни материали.

Форумът приключи със среща на Управителния борд на проекта, като бяха набелязани важни решения за постигане на ключовите показатели по изпълнението на Graphene 3D. Следващата среща ще се проведе в Университет Намур, Белгия, през юни 2018 г. Предвижда се провеждането на уъркшоп на тема “Дизайн, моделиране и разработване на графен-полимерни материали и високотехнологични клетъчни структури чрез 3D печат“.

 

За повече информация по проекта: http://graphene3d.imbm.bas.bg/