Първо място на регионалния кръг на най-голямото Европейско  състезание за природни науки и технологии за млади учени –  ”Jugend forscht” спечелиха български ученици. Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша от 91 немска езикова гимназия “Проф  К. Гълъбов” участваха в състезанието, което се проведе в  Бон, Германия. Техният  проект на тема „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ (“WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?”) е отличен сред 40 отбора и продължават участието си в националния кръг в Германия. Обучението на учениците, експериментите и формулирането на резултатите се провеждат под ръководството на главен асистент д-р Теодора Тасева в лабораториите на  Института по физиология на растенията и генетика –  БАН.