Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) (член на мрежата Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) организираха първи национален семинар по програма „Коперник” на ЕС.  Форумът се проведе с подкрепата на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката на Република България.

70 участници от над 50 институции от цялата страна участваха в обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата „Коперник“. Представени бяха наличните свободни данни и продукти от програмата, както и начините за тяхната обработка и извличане на допълнителна информация с нова добавена стойност.

Програма „Коперник“ и възможностите за научни изследвания, бизнес и иновации, както и конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката бяха представени на семинар на 23 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Участниците в семинара се запознаха с възможностите за кандидатстване по програми от приоритет „Космос” на Хоризонт 2020, съвременното състояние на програмата на ЕКА-PECS за България, вкл. за бизнеса и академичните институции, които предлага програма “Коперник”, както и връзката на Програмата с Групата за наблюдение на Земята. Представени бяха 20 доклада с конкретни български приложения с използване на данни, продукти и услуги от програма „Коперник“, разделени по услугите на Програма в тематични сесии.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник с абстракти с ISSN и DOI, а презентациите ще бъдат налични на сайта на мероприятието https://cope4bg2018.copernicus.bg/, както и в YouTube.