Данните за нано- и микропластмасите остават несигурни и по своята същност са комплексни, но досега няма основание да се смята, че те представляват широко разпространен риск за хората или за околната среда. Разбира се, липсата на данни за риск в никакъв случай не означава, че трябва да приемем, че всичко е наред – казва проф. Барт Кьолманс, председател на работната група на SAPEA, работила по доклада.

Най-добрите данни, с които разполагат учените, показват, че микро- и нанопластмасите не представляват широко разпространен риск за хората или за околната среда. Тази ситуация обаче може да се промени, ако замърсяването продължава с настоящите темпове.

Това е заключението на група експерти, предложени от академиите на науките в Европа да изготвят доклад за преглед на данните, публикуван от SAPEA. Той ще даде информация за предстоящото научно становище на Групата на високо равнище на научните съветници към Механизма за научни становища на Европейската комисия, което трябва да бъде представено през 2019 г.

Авторите на доклада на SAPEA проверяват най-добрите налични данни от природните науки и компютърното моделиране, както и социалните, политическите и поведенческите науки. Те подчертават, че микропластмасите – под формата на частици с размери под 5 мм – вече присъстват във въздуха, почвата и утаечните слоеве, сладководните басейни, моретата и океаните, растенията и животните и в някои компонента на хранителната верига. Тези частици имат различен произход, включително пластмасови продукти, текстил, рибарство, селско стопанство, промишленост и отпадни продукти.

Нашият доклад е изключително навременен, като се има предвид значителния интерес към тази особено важна тема. Подобни интердисциплинарни идеи са в основата на работата на SAPEA, като те помагат да се посочат по-ефективни политики за справяне с тези проблеми – допълни проф. Сиърд Клотинг, председател на борда на SAPEA.

Докладът също така отбелязва, че при контролирани експерименти е доказано, че високите концентрации на тези частици причиняват физическа вреда на околната среда и живите същества, включително предизвикване на възпаления и стрес. Въпреки това авторите посочват, че нивата на концентрацията, измерени в реалния свят, са доста под този праг, въпреки че съществуват и ограничения в наличните методи за измерване.

С доклада може да се запознаете ТУК

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) е неразделна част от Европейския механизъм за научни становища (European Scientific Advice Mechanism (SAM), който предоставя на Европейската комисия независими, интердисциплинарни и основани на доказателства научни становища по политически въпроси. SAPEA обединява изключителните знания и опит на над 100 академии и научни дружества в над 40 страни в Европа.