Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова е избрана на 28 февруари 2019 г. от Управителния съвет на БАН за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките.

Институтът е създаден с решение на Общото събрание на БАН и функционира от месец декември 2018 г. Основната мисия на новосъздаденото научно звено е да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климата, атмосферата и водите, включително климатични промени, градски, крайбрежен и планински климат, физикохимични процеси в атмосферата и опазване на водните ресурси.