На церемония, която се проведе в Центъра за обучение на БАН главният научен секретар проф. Евдокия Пашева връчи дипломи на 15 млади учени, отличени за най-добри научни разработки. „Наградата е признание за вашия труд и нека да ви стимулира да продължавате да се занимавате с наука и занапред“, каза проф. Пашева.

Отличените докторанти участваха с доклади и постери в интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от Центъра за обучение – БАН и се проведе в Боровец, от 29 до 31 август 2019 г.

Наградените са от институти на Академията, Аграрен университет – Пловдив, Университета за архитектура, строителство и геодезия  и СУ „Св. Климент Охридски“.

На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и ръководители на докторантите.

 

НАГРАДЕНИ:

 I-ва награда

 1. Блага Благоева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски” – БАН
 2. Катя Каменова-Стоянова – Институт по полимери – БАН
 3. Радина Раденкова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
 4. Бела Василева – Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев” – БАН
 5. Десислава Гергинова – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
 6. Тодорка Сребчева – Аграрен университет, Пловдив

 II-ра награда

 1. Анастасия Златкова – Институт по роботика – БАН
 2. Диляна Ангелова – СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Мария Аргирова – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
 4. Виктория Петрова – Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ – БАН
 5. Калина Кусева – Университет по архитектура, строителство и геодезия
 6. Христо Банов – Институт за държавата и правото – БАН

Постери

 1. Севдалин Белилов – Институт за гората – БАН
 2. Николай Павлов – СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Надежда Шопова – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН