Двудневна  научна конференция с международно участие под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество – проекции на бъдещето – II” се проведе в Разград на 01 и 02 ноември 2019 г.

Научният форум се провежда всяка година и  се организира от РАЦ-Разград съвместно с Филиал – Разград на Русенския университет, Съюз на учените в България – клон Разград, Ротари клуб – Разград, Дом на науката и техниката Разград и се проведе  под патронажа на кмета на Община Разград.

Представени бяха три пленарни доклада от водещи учени. Доц. Александр Зайчук от Украински държавен химико-технологичен университет в Днепропетровск говори на тема „Физикохимични основи на  синтеза на керамични пигменти  с различна структура и използване на алтернативни суровини”. Проф. Марко Юукич от Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия представи доклад ”Функционални бисквити с добавен пивоварен ечемичен малц и намалено количество захароза”, а проф. Александр Серегин от Национален университет по хранителни технологии в Киев, Украйна – „Алтернативна енергия за хранителната индустрия”.

На заседанията в двете секции бяха включени 56 доклада  с актуална научна и производствена тематика.  Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Стара Загора, Варна, както и колеги от научни институти на БАН. В работата на конференцията взеха участие  и учени от чужбина – имаше представители на научни организации от Украйна, Молдова, Румъния, Македония, Хърватска и др. В заседанията на конференцията  се включиха и представители на фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителните  технологии.

Авторите на най-добрите  доклади от двете секции  бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper. Двата отличени доклада в категорията за утвърден учен са на украински учени: ”Изучаване образуването на металокерамични покрития за специални сплави” на доц. Алена Карасик и колектив от Украински държавен химико-технологичен университет в Днепропетровск и ”Оценка на енергийните разходи за месене на пшенично тесто” на проф. Владимир Телечкун и колектив от Национален университет по хранителни технологии в Киев.

В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени следните доклади: ”Антибактериално действие на мембрани на основата на хитозан нанесении с тетрациклин при лечение на рани” на д-р Анифе Вели и д-р Радослава Николова от  Университет ”проф. А. Златаров” гр. Бургас и на ас. Нина Стоянова и колектив от Института по обща и неорганична химия към БАН на тема ”Теоретично изследване върху възможността за свързване на фенолните киселини от Graptopetalum paraguayense E. Walther към аминокиселините на вирусна ДНК полимераза”.