Българските космически храни, демонстрации на възможностите на дронове и най-новите идеи за дистанционното изследване на Земята от космоса са само част от темите, за които Институтът за космически изследвания и технологии на БАН (ИКИТ-БАН) разказа в Деня на отворените врати по случай 50-годишнината от създаването му. За първи път институтът показа и тренажора за обучение на летци.

В ИКИТ-БАН се намира и Център за трансфер на технологии. Тримерен модел на София, създаден на базата на спътникови изображения за анализ и оценка на замърсяването на въздуха  показаха учените. Друг актуален проект е свързан с определяне качеството на водите на базата на спътникови изображения от космоса – тестово са измервани Варненското езеро и язовир Искър.

Офисът също така популяризира информацията за космическите програми и най-вече свързаните с наблюдение на Земята. Неговата мисия е да бъде свързващо звено между иновационни технологии в областта на аеро-космическите изследвания и потребителите им.

Посетителите имаха възможност да разгледат лабораториите, да научат повече за българската следа в изследването на възможността за космическата мисия до Марс и за актуалните проекти, по които работят учените.