Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски проведе работна среща с проф. Феликс Унгер, президент на Европейската академия на науките и изкуствата. Срещата се състоя в БАН на 16 януари 2020 г. Една от основните дейности на Европейската академия е провеждането от 2011 г. насам на Конференцията на Дунавските академии.

През 2020 г. Конференцията ще бъде проведена в София и Българската академия на науките ще бъде домакин на събитието на 15 и 16 октомври 2020 г. Темата ще бъде свързана с изследванията в областта на климата.

На срещата присъстваха проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН, и чл.-кор. Димитър Иванов, научен секретар за направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология”.

Конференцията на Дунавските академии обединява всички национални академии в Дунавския регион и се фокусира върху научните изследвания в тази област. Тя е платформа за обмен на знания между националните академии от Централна и Източна Европа. Идеята датира от 2010 г., когато ЕС стартира инициативата Стратегия на ЕС за Дунавския регион с цел подобряване на координацията на съответните участници и програми за насърчаване на развитието на Дунавския регион. Въз основа на този проект на ЕС и подкрепата на Европейската комисия, особено на г-н Йоханес Хан, Европейската академия на науките и изкуствата организира първата конференция на Дунавските академии във Виена през 2011 г.