Годишна среща на координаторите на Националната академична мрежа на Българската академия на науките се проведе в Академията. По време на срещата бяха очертани приоритетите в работата на регионалните центрове през 2020 година.

Предстои Академията да покаже в 17 града изложбата, посветена на 150-годишнината на БАН и постиженията във всички научни направления. Това стана ясно по време на разговорите с участието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. Костадин Ганев.

Главният координатор на регионалните центрове проф. Петър Петров откри събитието и представи отчета за дейността през 2019 г. Дейностите на регионалните академични центрове са във взаимодействие на научните институти на БАН с общински и областни структури, университети на територията на региона, бизнес и индустрия, музеи, училища, читалища, отбеляза проф. Петров.

През 2019 г. са подписани Меморандуми за сътрудничество между Българска академия на науките и Общините Плевен, Бургас и Русе, с които се продължава сътрудничеството от 2014 г., се посочва още в отчета.

„Българската маслодайна роза – история, традиции, наука“ в Казанлък, Ден на биомедицината в Медицинския университет – Плевен, среща “Жените от науката и бизнеса” в Бургас, юбилейна сесия в Пловдив, посветена на  Иван Евстр. Гешов, Ден на българската наука в Монтана, международна конференция “Науката в полза на бизнеса“ в Добрич, европейски ден на индустрията „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия”  в Габрово, кръгла маса „Дигитализация и Индустрия 4.0“ в Стара Загора, научен семинар ”Нови материали и нанотехнологии“ в Разград са само част от събитията, проведени през 2019 г.

Сред инициативите на регионалните центрове в страната са научни конференции, международни форуми, кръгли маси, специализирани събития, семинари, изложби и др.