Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята 7-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2020 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 30 септември 2020 г.

За участие в УНС на УчИ-БАН се приемат както разработки с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в някоя област на изкуството. От тази година за оценяване и класиране ще се приемат и авторски музикални композиции на ученици.

Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 30 септември 2020 г.

Моля, запознайте се подробно с Регламента за участие в УчИ-БАН и указанията за оформяне на писмените разработки. Ще ги намерите на сайта на БАН – в рубриката  – Дейности от основното меню, а в падащото меню щракнете върху – Ученически институт на БАН. За бърз достъп можете да използвате следната връзка:

http://www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/, или показания тук QR код: