Седма среща “Жените от науката и бизнеса” организираха в Бургас Регионалният академичен център на БАН и Търговско индустриална камара – Бургас. С лекции участваха акад. Никола Съботинов и акад. Дамян Дамянов, членове на САЧК на БАН.

Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и цената за успеха й. „Бургаската жена винаги участвала в промените на града и e допринасяла с опит и знания в превръщането на Бургас в модерен град,  като добра среда за учене, живеене, работа. А моята лична мечта е той да бъде и водещ образователен и научен център“.

Академик Никола Съботинов, председател на БАН 2008-2012 и почетен гражданин на Бургас, изнесе лекция на тема „Наука и иновации“ и представи на аудиторията интересни данни за необходимостта от по-тясно сътрудничество на образователни, научни институции и бизнес организации.  Академик Дамян Дамянов представи „Прогресът в лечението на онкологичните заболявания през погледа на хирурга“.

Събитието приключи с откриване на изложба, посветена на 150-та годишнина на  Българската академия на науките.