Петима учени от Българската академия на науките са отличени за принос в развитието на науката с наградата „Питагор“ на Министерството на образованието и науката. Наградата се връчва за дванадесета поредна година. Церемонията по раздаването на „Питагор 2020“ беше излъчена на 24 май по Българската национална телевизия, а наградите връчиха еврокомисарят Мария Габриел и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Чл.-кор. Хаджииванов и акад. Съботинов, снимка БНТ

Голямата награда за цялостен принос в развитието на науката получиха акад. Никола Съботинов (председател на БАН 2008-2012) и чл.-кор. Константин Хаджииванов, зам.-председател на БАН. Отличието връчи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Приемам тази награда с благодарност, като признание за моята дългогодишна научна дейност в областта на лазерните технологии, намерили приложение в световната и българската научна практика, каза акад. Никола Съботинов. Чл.-кор. Константин Хаджииванов от своя страна благодари на своите сътрудници. Без всички тях нямаше да постигна в науката тези резултати, каза чл.-кор. Хаджииванов.

С Голямата награда „Питагор 2020“ за млад учен също бяха отличени двама души – доц. д-р Ина Анева Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания и доц. д-р Сунай Ибрямов от Шуменския университет. Тази награда е импулс за нови предизвикателства. С тези думи доц. Ина Анева прие отличието и допълни, че е благодарна на възможността да работи и да се развива в Българската академия на науките, където младите хора получават внимание и подкрепа от утвърдените си колеги.

Наградата „Питагор 2020“ в категория „Суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни“ също е притежание на учен от БАН. Отличен е проф. д-р Емануил Атанасов от Института за информационни и комуникационнни технология. Отличието връчи генералният директор на „Хюлет Пакард България“ Ираван Хира. И най-мощните компютри няма да имат сърце и душа, ако не са учените, които създават приложенията за тях, каза той. Отличието в категория „Природни и инженерни науки“ е за доц. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология на БАН, който е носител на тази награда за трети път.

Повече информация за наградите за наука „Питагор“ 2020 г. вижте на https://naukamon.eu/pitagor2020/?fbclid=IwAR1IKI-4KI-hAe58OOaBMY422QUXv_LkvwKDPLZsUYW2BGmqZgicx_OqWXQ