Председателят на Българската академия на науките  акад. Юлиан Ревалски и областният управител на Смолян Недялко Славов преподписаха меморандум за сътрудничество между БАН и областната администрация през следващите пет години.

„Българската академия на науките е една широкообхватна научна организация, фактически всеки диапазон на научни постижения е застъпен в институтите на БАН. Този потенциал е национален и принадлежи на България. Преди десетина години започна изграждането на регионална академична мрежа за засилване на връзките между институтите и регионите в България. Целта е научната експертиза на учените от БАН да бъде в помощ на местната власт за решаването на специфични проблеми. Макар и не навсякъде с еднаква интензивност, този подход се оказва успешен.“, каза академик Ревалски, обръщайки внимание, че в Смолян е един от най-активните академични центрове.

„Много широк е спектърът на теми, по които ще си сътрудничим. Можем да ползваме експертизата на Академията по отношение на околната среда и биологичното разнообразие, и начините да ги превърнем във възможност за поминък и растеж, за по-добра икономика в региона. По отношение на критична инфраструктура, при определяне на риска от природни бедствия, при създаване на технологични центрове, бизнес инкубатори, в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници, компютърните мрежи и технологии. За целта може да участваме съвместно в проекти, особено през следващият финансов период, когато подобни партньорства ще бъдат от стратегическо значение и ще имат по-сериозна подкрепа. Ще имаме помощта и съдействието от страна на Българска академия на науките при разработването на експертизи, становища и експертни оценки в каквото и да е направление.“, отбеляза значимостта на този документ за сътрудничество областният управител Недялко Славов и изказа благодарности към инж. Момчил Караиванов – координатор на Регионалния академичен център към БАН в Смолян, за това, че през годините е бил в основата на сътрудничеството и добрите инициативи.

“Като родопчани, ние имаме особен сантимент към една съществена част от БАН – Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, която е част от Института по астрономия.“, Славов благодари за готовността от страна на Академията да бъде преподписан меморандума за сътрудничество, с което продължава дейността на Регионалния академичен център и изрази увереност, че през следващите години това ползотворно сътрудничество ще даде добри резултати за хората в област Смолян.

Във връзка с високото ниво на образование в област Смолян, академик Юлиан Ревалски каза, че сътрудничеството може да се разшири и в тази сфера. „Академията работи по много проекти за обучението на учители за нов начин на преподаване, който подобрява качеството на образование. В това направление БАН разполага със собствен ресурс, осигурен по мащабни европейски и национални проекти.“

Председателят на БАН увери, че в лицето на Академията регионът ни има партньор, който във всеки един момент е готов да помогне за разрешаването на специфичен проблем и за развитието на човешкия потенциал.

С подписването на Меморандум за сътрудничество между БАН и Областна администрация Смолян през 2015 г. се създаде възможност за по-тясно сътрудничество между Академията и региона, което е от двустранен интерес. Гарантира се бързо привличане на научен капацитет в полза на хората в Родопа планина. Съвместно между БАН и Областна администрация Смолян се реализираха: проект, свързан със защита от природни бедствия и създаване на критична инфраструктура  (с акроним LANDSLIDE), Проект „Планински патрули – интегрирана система за безопасност  при бедствия и аварии” ( с акроним SKIPASS). Анализи, разработени от учените в БАН, бяха представяни и обсъждани на Регионални съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с целево финансиране за малките общини.

„Съвместно между Областна администрация и БАН се осъществява интересно изследване, което предстои да бъде завършено. То е свързано с потенциала на въздуха, климатичните условия в региона и благоприятното им влияние върху човешкото здраве. Считаме, че тази експертиза е много важна, и ако бъде представена по подходящ начин, ще увеличи значително туристическия потенциал на региона ни.“, Славов акцентира, че качеството на тази експертиза е много важно и затова е необходимо тя да се изготви от учени от БАН.

В Смолян беше открита изложба, посветена на 150-годишнината от основаването на БАН.