Регионален академичен център на БАН в гр. Сливен организира гостуване на Изложбата „150 години Българска академия на науките”. Тя е включена в програмата за честване на празника на града Димитровден и е уредена в Националния музей на текстилната индустрия.

Изложбата представлява една разтворена двуезична книга на академията, в която всяка страница разказва за научните търсения и постижения на определен център, лаборатория или институт. На български и английски език са представени най-значимите научни изследвания, открития и издания и на Българската академия на науките.

„Българската академия на науките (БАН), правоприемник на Българското книжовно дружество (БКД), е най-старата и най-голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава. Създаването на Българското книжовно дружество от личности, които още нямат своя държава, изисква голяма вяра и много надежда, и бележи едно от върховите събития през Българското възраждане.” ( Академик Юлиан Ревалски)

Днес Българската академия на науките е институция с богата история, духовен и експертен център за модерна наука и иновации със световно значение. Заслуга за създаването и дейността на Българското книжовно дружество (БАН) имат и видни сливенци. Според д-р Симеон Табаков: „Обаче най- заслужилите за българите и частно за Сливен до Освобождението са били двете сливенски фамилии в Браила: Симови и Ценови. Никола Ценов е бил председател на настоятелството на Българското книжовно дружество и представител на дописния му член д-р Д. Начов. Самото книжовно дружество се е помещавало в дома на Никола Ценов. (С. Табаков. Опит за история на град Сливен т. 2, с. 168). Никола Ценов е бележита личност. Той има заслуги не само към родния си град Сливен, но и към цяла България. Той е бил един от основателите на Българското книжовно дружество, преименувано после в Българска академия на науките. Книжовното дружество, със седалище първоначално в Браила, се помещавало даром в една от неговите къщи в същия град. За образуване на първоначалния фонд на дружеството той пръв внесъл волна помощ от 12 000 франка; бил е почетен председател на същото дружество… (Д-р Симеон Табаков. Опит за история на град Сливен, т. 2, с. 491)

Изложбата може да бъде разгледана всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Националния музей на текстилната индустрия в Сливен на пл. „Стоил войвода” 3, от 16 септември до 15 октомври 2020 г.